آرم استیشن و لوگوی متحرک
یکی از عناصر برندینگ و هویت بصری یک کمپانی و یا شرکت می‌باشد. توجه به تک تک عناصر تبلیغاتی و برندینگ بسیار حائز اهمیت است. می توانید برخی از نمونه های کار شده شرکت دیده آل را در همین برگه مشاهده نمایید.
و نیز اطلاعات تکمیلی در مورد هویت بصری و برندیگ را می توانید از لینک های زیر پیگیری نمایید.

■ درباره آرم استیشن و لوگوی متحرک
■ رنگ سازمانی
■ برندینگ و هویت بصری
■ مشاوره تبلیغاتی و هنری
■ لوگو و آرم