%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d9%88-%da%86%d8%a7%d9%be-%d8%b3%d8%aa-%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%da%a9%d9%84%db%8c%d8%af

آرم نوشته + لوگو 

1,700,000

تومان


طرح - مرحله ای  

دوزبان - فارس و لاتین 

طراحی توسط تیم طراحی حرفه ای 

بازبینی و اصلاح طرح نا محدود 

معرفی رنگ سازمانی 

سه بعدی 

17 روزکاری 

هدیه ویژه

(طراحی ست اوراق اداری)

لوگو و آرم 

1,000,000

تومان 

طرح - مرحله ای  

دوزبان - فارس و لاتین 

طراحی توسط تیم طراحی حرفه ای 

بازبینی و اصلاح طرح نا محدود 

معرفی رنگ سازمانی 

سه بعدی 

10 روزکاری 

آرم نوشته / لوگو تایپ  

1,000,000

تومان 


2 طرح - مرحله ای  

دوزبان - فارس و لاتین 

طراحی توسط تیم طراحی حرفه ای 

بازبینی و اصلاح طرح نا محدود 

معرفی رنگ سازمانی 

سه بعدی 

10 روز کاری 

نام و نام خانوادگی:

ایمل شما:

شماره تماس:

در ارتباط با:
طراحی لوگو و آرمطراحی پوسترصفحه آرایی نشریات و مجلاتطراحی جلد کتاب و مجلهطراحی ست اوراق اداریطراحی برشور و کاتالوگطراحی اینفگرافیخدمات چاپخدمات بسته بندی
اولیت:

متن پیام:

در صورت نیاز به ارسال عکس ججم آن تا 20 مگابایت و فرمت : jpg / png / jpge / gjf