لوگو کلید

آرم نوشته + لوگو 

1,700,000

تومان


طرح - مرحله ای  

دوزبان - فارس و لاتین 

طراحی توسط تیم طراحی حرفه ای 

بازبینی و اصلاح طرح نا محدود 

معرفی رنگ سازمانی 

سه بعدی 

17 روزکاری 

هدیه ویژه

(طراحی ست اوراق اداری)

لوگو و آرم 

1,000,000

تومان 

طرح - مرحله ای  

دوزبان - فارس و لاتین 

طراحی توسط تیم طراحی حرفه ای 

بازبینی و اصلاح طرح نا محدود 

معرفی رنگ سازمانی 

سه بعدی 

10 روزکاری 

آرم نوشته / لوگو تایپ  

1,000,000

تومان 


2 طرح - مرحله ای  

دوزبان - فارس و لاتین 

طراحی توسط تیم طراحی حرفه ای 

بازبینی و اصلاح طرح نا محدود 

معرفی رنگ سازمانی 

سه بعدی 

10 روز کاری 

نام و نام خانوادگی:

ایمل شما:

شماره تماس:

در ارتباط با:
طراحی لوگو و آرمطراحی پوسترصفحه آرایی نشریات و مجلاتطراحی جلد کتاب و مجلهطراحی ست اوراق اداریطراحی برشور و کاتالوگطراحی اینفگرافیخدمات چاپخدمات بسته بندی
اولیت:

متن پیام:

در صورت نیاز به ارسال عکس ججم آن تا 20 مگابایت و فرمت : jpg / png / jpge / gjf